Rekisteriseloste

Tektim Oy:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 17.5.2016

REKISTERINPITÄJÄ

Tektim Oy
Y-tunnus: Y 2759925-2
Ladonlukonpolku 23
00430 Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA

Tektim Oy
Y-tunnus: Y 2759925-2
Ladonlukonpolku 23
00430 Helsinki

REKISTERIN NIMI
Tektim Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tektim Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– yritys
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi Tektim Oy:n asiakasrekisteriin käyttäjästä ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvissä tapahtumissa.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Tektim Oy:n ulkopuolelle. Asiakkaiden henkilötiedot hävitetään pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Tektim Oy:n asiakasrekisteriin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät, joiden tehtäviin se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaan oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.