Kulunvalvonta

Kulunvalvonta on osa riskienhallintaa. Se on tärkeä tekijä omaisuuden, henkilöstön ja liiketoiminnan suojaamisessa. Kulunvalvonta on keskeinen osa turvajärjestelmää, jonka kautta varmistetaan oikeiden henkilöiden pääsy oikeaan paikkaan oikeana aikana, ja samalla estetään väärien henkilöiden pääsy valvottuihin paikkoihin.

Kulunvalvontajärjestelmä on helppo integroida murtoilmaisu- ja kameravalvontajärjestelmään kokonaisvaltaisen yhteentoimivan turvajärjestelmän luomiseksi. Kulunvalvontajärjestelmässä keskeistä on käyttäjäystävällisyys. On tärkeää käyttää kestäviä ja luotettavia tuotteita, joita on helppo asentaa, käyttää ja ylläpitää. Järjestelmän muokattavauus ja tarvittaessa laajentaminen edesauttaa tarpeen mukaista kulunvalvontaa. Järjestelmä voi kattaa aina yhden oven kulunhallinnasta suuryrityksen tuhansien ovien ja kortinhaltijoiden tuomien haasteiden hallinnan – asiakkaan tarpeen mukaan.

Tektim suunnittelee, asentaa ja huoltaa yksilöllisen ratkaisun kulunvalvonnan järjestämiseksi asiakkaan tarpeen mukaan.

Edustamiamme järjestelmiä ovat:
ACT
Bewator
Vanderbilt