Turvavalaistus

Turvavalaistus on yksi kiinteistön tärkeimmistä turvallisuusjärjestelmistä. Turvavalaistus mahdollistaa esimerkiksi töiden turvallisen lopettamisen hätätilanteessa valaisemalla kiinteistön sisätilat, ja turvallisen kiinteistöstä poistumisen poistumisvalaisimia seuraamalla. Turvavalaistuksen tulee aina olla itsenäinen järjestelmänsä, jolloin se ei ole riippuvainen rakennuksen tavallisen sähköverkon toiminnasta. Sähkökatkon aikana turvavalaisimet syttyvät automaattisesti ilman viivettä, ja opastevalaisimet pysyvät valaistuina. Turvavalaistuksen tulee olla toiminnassa ja valmiina käyttöön aina kun kiinteistössä on ihmisiä. Turva- ja opastevalaisimet, eli turvavalot ja merkkivalot, ovat tärkeä, näkyvä osa kiinteistön poistumisturvallisuutta.