Kameravalvonta

Kameravalvonta on osa riskienhallintaa. Se on tärkeä tekijä omaisuuden, henkilöstön ja liiketoiminnan suojaamisessa. Kameravalvonta ei ainoastaan suojele yksityisten kotitalouksien ja yritysten omaisuutta, sisätiloja tai piha-alueita, vaan myös niiden käyttäjiä, rajoittamalla asiatonta oleskelua ja sen aiheuttamaa rauhattomuutta ympäristössä. Oikein suunniteltu ja toteutettu kameravalvonta lisää kokonaisvaltaista turvallisuutta ja luo turvallisuuden tunnetta.

Järjestelmät kannattaa pitää ajan tasalla. Vanhoja järjestelmiä on syytä aika ajoin ja muuttuvien tarpeiden mukaisesti päivittää uusiin systeemeihin.

Tektim myy, asentaa huoltaa ja ylläpitää laadukkaita kamera- ja tallennusjärjestelmiä.

Edustamiamme järjestelmiä ovat:
TruVision
Triax
Vanderbilt